אודותינו

אודותינו

בצוותא נשפיע

"בצוותא נשפיע" הינו ארגון עובדים חדש הרשום כעמותה החל משנת 2015.
הארגון מסייע לקבוצות עובדים/ות שאינם זוכים/ות לייצוג בארגון עובדים כלשהו, לשתף פעולה ולקבל החלטות בשיטה חדשה בה כולם מציעים, מצביעים ומשפיעים באופן שווה.

ארגון "בצוותא נשפיע" הוא ארגון העובדים היחיד שיש לו ניסיון והצלחה ביציאה לדרך עצמאית וקיימות במשך שנים. הארגון התאגד באופן עצמאי, קיבל הכרה מבית הדין לעבודה והמעסיק, וחתם על שני הסכמים קיבוציים במהלך השנים האחרונות.

"בצוותא נשפיע" הינו ארגון עובדים כללי – נותן מענה לכל הסקטורים אך במיוחד לסקטור המגזר השלישי.

התהליך שעברנו

אבני דרך

"בצוותא נשפיע" החל דרכו כארגון לעובדי עמותת "פותחים עתיד".
עמותת "פותחים עתיד" פועלת משנת 2006 ב-37 ישובים בפריפריה החברתית והגאוגרפית של ישראל למען ילדים ומשפחות המצויים במצבי סיכון. העמותה פועלת באמצעות "מודל הנאמנות" –  מודל ליווי הוליסטי ייחודי של מבוגר משמעותי' המלווה את הילד והוריו במסע של שינוי הנמשך 3 שנים. הנאמנות עוברות הכשרה מקצועית ומגוייסות מתוך הקהילה, כך שהן מביאות בנוסף רגישות תרבותית מותאמת, והן מהוות את כלי ההתערבות העיקרי וגורם המפתח בהצלחת התהליך שבאמצעותו מעצימה העמותה את הילדים, המשפחות, בתי הספר והקהילה כולה. התוכנית פועלת בכל המגזרים המרכיבים את החברה הישראלית, במטרה להעניק לילדים ומשפחותיהם ביטחון, כלים, והזדמנות שווה לממש את הפוטנציאל האישי הטמון בהם.

״בצוותא נשפיע" הוכר על ידי בית הדין לעבודה כארגון לעובדי עמותת "פותחים עתיד", וחתם על הסכמים קיבוציים להסדרת התנאים של עובדי העמותה.

לאחרונה פתחה עמותת "בצוותא נשפיע" את שעריה להצטרפות עובדים נוספים, והיא פועלת לסייע לעובדים מארגונים ומגזרים נוספים לרבות עובדי המגזר השלישי, להתאגד ולמקסם את הכוח הקולקטיבי שלהם.

היתרונות שלנו

מדוע בצוותא נשפיע?

ארגון העובדים המבוזר הראשון בישראל

"בצוותא נשפיע" הינו ארגון בו קבלת ההחלטות נעשית בצורה מבוזרת לפיה כל חברי הארגון מציעים, מצביעים ומשפיעים.

הארגון היחיד שפותר את בעיית הנציג

בשונה ממנהיגים בארגונים אחרים, מנהיג של "בצוותא נשפיע" "יעביר את המקל" בסיום התהליך ויכין את הקהילה להתנהלות אוטונומית מבוזרת. אף אחד לא מקבל החלטה בשם הקולקטיב.

ניהול עצמאי של התקציב המלא המשולם על ידי העובדים

קידום אינטרסים של הקהילה דורש משאבים. "בצוותא נשפיע" תסייע לעובדים להשיג תקציב ציבורי שישמש למטרות המשותפות של הקהילה על פי החלטותיה וסדרי העדיפויות העצמאיים של חברי הקהילה.

סיוע ייחודי ובלעדי לקבוצות ויחידים להתאגד באופן מבוזר

״בצוותא נשפיע״ מעניקה סיוע ייחודי ובלעדי לקבוצות ויחידים להתאגד באופן ישיר ומבוזר.

ייעוד וחזון

החזון שלנו

שיתוף פעולה בין חברי הקהילה להשגת תקציב המנוהל עצמאית ע"י הקהילה בהתאם לצרכיה
הקמת מנגנוני קבלת החלטות דמוקרטיות, אוטונומיות ומבוזרות בקרב חברי הקהילה - כולם מציעים כולם מצביעים
סיוע  לקהילות עובדים בניהול מו"מ עם ארגוני עובדים קיימים ובחירת מבנה התאגדות המתאים לצרכיהם

המעמד המשפטי

המעמד המשפטי

"בצוותא נשפיע" הוכר על ידי בית הדין לעבודה כארגון עובדים מפעלי וחתם על שני הסכמים קיבוציים עם המעסיק שהסדירו את תנאי העבודה של עובדי עמותת "פותחים עתיד" בשנים האחרונות.
לאחרונה שינה "בצוותא נשפיע" את התקנון כך שיאפשר הצטרפות עובדים שכירים של מעסיקים בארגונים נוספים. עובדים המצטרפים לארגון באופן אישי ווולנטרי אינם נדרשים באישור של בית הדין לעבודה.

כאשר מדובר בהצטרפות קהילתית שעלולה להתגבש לפעילות קיבוצית, סביר להניח שהכרת המעסיק בארגון העובדים תהא תלויה בהליך משפטי בבית הדין לעבודה. 

קהילה שתתנהל בהתאם לעקרונות השיטה החדשה, שהיא יסוד לרעיון המקורי של ארגון עובדים אותנטי, ותמנה את רוב עובדי המעסיק או מעל 100 עובדים המשלמים דמי חבר, סביר כי בית הדין יאשר לארגון לייצג את חבריו מול המעסיק (על פי הערכת היועץ המשפטי של "בצוותא נשפיע").

תהליך העבודה שלנו

איך זה עובד?

שלב א’:

פניה והיכרות עם “בצוותא נשפיע”

הצטרפות אישית – 

 1. מילוי טופס (מקוון) להצטרפות לחברות בעמותה
 2. עזיבת ארגון עובדים קיים
 3. התחייבות לתשלום דמי חבר בשיעור 0.75% מהשכר

הצטרפות קבוצתית – 

פניה של נציג וקבלת הנחיות להקמת קהילה מבוזרת. אם לא קיים נציג או ועד פעולה יוזם, "בצוותא נשפיע" תסייע לבחירת נציג/ה מטעם הקבוצה אשר י/תבצע את המשימה.

שלב ב’:

התנסות בחווית ניהול מבוזר

"בצוותא נשפיע" תעמיד לרשות הנציג ערוץ ייעודי לאיסוף הסכמות (בטלגרם) על מנת לאפשר לחברי הקהילה להתנסות בחוויית הניהול המבוזר.  

שלב ג’:

יישום ההצעה מול המעסיק

הקהילה באמצעות נציגיה תתקשר עם "בצוותא נשפיע" בהסכם לשיתוף פעולה לניהול מבוזר שעיקריו:


 1. "בצוותא נשפיע" תסייע לקהילה להתנהל באופן מבוזר (כולם מציעים, כולם מצביעים, כולם משפיעים) ללא תשלום מראש לחברי הקבוצה.

 2. אין צורך לעזוב ארגון עובדים קיים (החלטה על מועד עזיבה תתקבל אם בכלל בהמשך באופן אוטונומי).

 3. הקבוצה תתחייב עתידית באופן מותנה לתשלום עבור ליווי ותפעול בתקופת ההסכם בשיעור 25% מההכנסות מדמי חבר אם וכאשר יתקבלו.

 4. הקבוצה תתחייב עתידית באופן מותנה להחזר הוצאות הקמה – על ידי הודעה מוקדמת של 4 שנים לסיום ההתקשרות (מתקצרת לפי קצב הצטרפות).

שלב ד’:

הצטרפות ל”בצוותא נשפיע”

לאחר חתימת ההסכם "בצוותא נשפיע" תסייע לקבוצת העובדים לבחור עבורם את הדרך היעילה ביותר להתנהלות קבוצתית, לפי השלבים הבאים: 


 1. סיוע בקבלת החלטות מבוזרות – "בצוותא נשפיע" תכבד כל הצעה שתעלה להצבעה ותיבחר ע"י דעת הרוב של הקבוצה, בכפוף לשמירה על האוטונומיה המבוזרת (כולם מציעים כולם מצביעים כולם משפיעים). 

 2. תקציב להתנהלות אוטונומית מבוזרת – "בצוותא נשפיע" תאפשר לקבוצה התנהלות אוטונומית גם בסיוע לביצוע משימות שהקבוצה תחליט לבצע, בכפוף למשאבים שהקבוצה תעמיד. לכן התנאי לשיתוף הפעולה הוא השאיפה של הקבוצה להשגת תקציב עצמאי. 

 3. בחירת ארגון עובדים בכפוף לקיומו של תקציב עצמאי – "בצוותא נשפיע" תסייע לקבוצה לערוך השוואה בין האפשרויות השונות להתאגדות לפעולה משותפת בתקציב עצמאי, ולהעמיד את האפשרויות להצבעה קבוצתית במכרז בין ארגוני עובדים, אשר יתמודדו על התקציב העצמאי הגדול ביותר והתנאים הטובים ביותר לקבוצה. 

 4. "בצוותא נשפיע" תעמיד לרשות הקבוצה תקציב עצמאי של 75% מדמי החבר, אך קבוצת העובדים רשאית לבחור להצטרף לארגון עובדים אחר שיתן תקציב עצמאי גדול יותר, או שווה ערך. 

 5. לאחר בחירת דרך ההתאגדות המועדפת ו/או ארגון העובדים המועדף, תסייע "בצוותא נשפיע" לקבוצה להתנהל בשיטה המבוזרת בתוך ארגון העובדים שייבחר, בכפוף לשמירת תקציב עצמאי מינימלי של 25% מדמי החבר. 

פעילים בארגון

מקימי הארגון

ערגה עוליאל- יו"ר

שירי יפה

אסמעיל חלפאווי

איילת פז

ענבר שטר ויינר

מרים נוימן

חן תאיר צאולקר

זיוה גרמאדאיט

הצטרפו לבצוותא נשפיע

הצטרפו עכשיו אל קבוצת הטלגרם שלנו והתחילו להשפיע ביחד