השכר והתנאים הנמוכים גורמים לנטישת אלפי עובדות מדי שנה את תחום הרווחה, התמיכה והסיוע. את המשמעות של חוסר מתן מענה לילדים נרגיש כולנו

ישראל 2022: עובדות הרווחה לא חיות ברווחה