ארגון עובדי חברת פותחים עתיד מצטרף ותומך בעשייה של "עומדים ביחד – מינימום 40" אל מול נבחרי הציבור והכנסת להעלאת שכר המינימום ל 40 ש"ח לשעה.
הפעולה תיטיב עם:
1. משפחות המוטבים אותם אנחנו מלווים לאורך השנים.
2. עובדי.ות המגזר השלישי.
נשמח שתחתמו על העצומה, תשתפו ותצטרפו לדרישה הלגיטימית להעלאת שכר המינימום לגובה ראוי המאפשר להתקיים בכבוד.
בברכה
וועד ארגון ארגון עובדי חברת פותחים עתיד