שאלות ותשובות

בצוותא נשפיע הוא ארגון עובדים הרשום כעמותה. בצוותא נשפיע הוכר על ידי בית הדין לעבודה ארגון עובדי חברת פותחים עתיד, וחתם על הסכמים קיבוציים מול חברת פותחים עתיד שהסדירו תנאי עבודה משופרים לעובדי פותחים עתיד. בצוותא נשפיע הוא ארגון העובדים הראשון בישראל שמאמץ שיטת ממשל מבוזרת – כולם מציעים כולם מצביעים כולם משפיעים.

בצוותא נשפיע פועלת כיום בשם עובדי חברת פותחים עתיד. לאחרונה פתחה העמותה את שעריה להצטרפות עובדים נוספים, והיא פועלת לסייע עובדים, לרבות עובדי המגזר השלישי, להתאגד ולמקסם את הכוח הקולקטיבי באמצעות כלים של דמוקרטיה מבוזרת – כולם מציעים כולם מצביעים. 

כיום עמותת בצוותא נשפיע משמשת כארגון העובדים העצמאי של עובדי חברת פותחים עתיד והיא מזמינה את כל עובדי פותחים עתיד לקחת חלק בדמוקרטיה המבוזרת – להציע להצביע ולהשפיע בשיחת איסוף ההסכמות שפתח הועד עבור העובדים. בצוותא נשפיע מזמינה קהילות עובדים נוספות להצטרף ללא עלות וללא התחייבות לחוויה המבוזרת, ולהשיג עצמאות קהילתית.

עמותת בצוותא נשפיע היא ארגון עובדים מסוג חדש המסייעת לקבוצת עובדים או עובדות שרוצים לשתף פעולה ושאינם זוכים/זוכות לייצוג מארגון עובדים קיים.

אם אתם מעוניינים לקדם את האינטרסים של הקהילה שלכם אתם זקוקים למשאבים. בצוותא נשפיע תסייע לכם להשיג תקציב ציבורי לשימוש הקהילה שישמש למטרות המשותפות של הקהילה על פי החלטותיה וסדרי העדיפויות העצמאיים של חברי הקהילה.

התקשרות של קבוצת עובדים/ות עם עמותת בצוותא נשפיע נעשית לפי השלבים הבאים:

שלב א – פניה של נציג וקבלת הנחיות להקמת קהילה מבוזרת. אם לא קיים נציג או ועד פעולה יוזם, בצוותא נשפיע תסייע לבחירת נציג/ה מטעם הקבוצה אשר י/תבצע את המשימה.

שלב ב – בצוותא נשפיע תעמיד לרשות הנציג ערוץ יעודי לאיסוף הסכמות (בטלגרם או בווצאפ) על מנת לאפשר לחברי הקהילה להתנסות בחווית הניהול המבוזר.

ארגון מבוזר אוטונומי הוא ארגון המאמץ שיטה לקבלת החלטות לפיה כל חברי הארגון מציעים ומצביעים. בצוותא נשפיע אינו פועל עדיין על תשתית טכנולוגית אבל אימץ את העקרונות של המודל המבוזר ובכוונתו להטמיע אותם בהתנהלות ארגונית באמצעות פיתוח והתאמות של הטכנולוגיה לצרכים. 

בשלב ראשון מפעיל בצוותא נשפיע שיחות לאיסוף הסכמות באמצעות אפליקצית הטלגרם המאפשרת התאמה של השיחה למודל הפתרון הבינארי הנדרש לתפעול העקרונות של אוטונומיה וביזור.

הסבר על ארגון אוטונומי מבוזר

בדרך כלל ארגונים מבוזרים מבוססים על תשתית טכנולוגית הקשורה לעולמות הבלוקצ'יין והקריפטו, אבל ניתן ליישם את העקרונות המבוזרים גם באמצעים טכנולוגים שאינם קשורים לבלוקצ'יין.

כיום עמותת בצוותא נשפיע משמשת כארגון העובדים העצמאי של עובדי חברת פותחים עתיד והיא מזמינה את כל עובדי פותחים עתיד לקחת חלק בדמוקרטיה המבוזרת – להציע להצביע ולהשפיע בשיחת איסוף ההסכמות שפתח הועד עבור העובדים. בצוותא נשפיע מזמינה קהילות עובדים נוספות להצטרף ללא עלות וללא התחייבות לחוויה המבוזרת, ולהשיג עצמאות קהילתית.

עמותת בצוותא נשפיע היא ארגון עובדים מסוג חדש המסייעת לקבוצת עובדים או עובדות שרוצים לשתף פעולה ושאינם זוכים/זוכות לייצוג מארגון עובדים קיים.

אם אתם מעוניינים לקדם את האינטרסים של הקהילה שלכם אתם זקוקים למשאבים. בצוותא נשפיע תסייע לכם להשיג תקציב ציבורי לשימוש הקהילה שישמש למטרות המשותפות של הקהילה על פי החלטותיה וסדרי העדיפויות העצמאיים של חברי הקהילה.

צרו איתנו קשר

יש לכם שאלות נוספות?